www.ktvprerov.cz
Výpis hovorů je přemístěn na adresu

www.nejtv.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kabelová televize Přerov, a.s., U Bečvy 2883, Přerov, tel: 581 333 333, info@ktvprerov.cz